Human resource management in the contemporary enterprises

  • Beata Małgorzata Kudła Higher School of Social and Economic in Przeworsk
Keywords: changes, personnel policy, managing staff

Abstract

Every enterprise nowadays needs efficient management. The priority of good management is the company's success. Each enterprise has resources that are used in the business. Among these resources, the company also has human resources. They have a decisive influence on the functioning and development of an enterprise.  Human resources are closely related to the human side of the company and the relationship between employees and the company. The attitude towards the worker has changed constantly over the past century. As a result, it influenced the shaping of the concept of human resource management. They are employees employed in a given enterprise. The subject of the study is informative. The main aim of this article is to familiarize with the topic of human resource management in contemporary enterprises.

Author Biography

Beata Małgorzata Kudła , Higher School of Social and Economic in Przeworsk

University Lecturer, Faculty of Economic and Management

References

Armstrong M. (1996). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, (4), 19-29.

Armstrong M. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, (8), 12.

Duchniewicz S. (2014). Metody i techniki zarządzania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, (7), 32.

Golnau W. Kalinowski M., Litwin J., (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo CeDeWu, (2), 19-21.

Griffin R.W. (2014). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, (5), 98.

Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Biblioteczka Pracownicza, (6), 93.

Król H., Ludwiczyński A. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kapitał ludzki w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, (9), 60-63.

Lundy O., Cowling A. (2012). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, (10), 43.

McKenna E., Beech N. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa, (11), 65.

Mroziewski M. (2015). Style kierowania i zarządzania, Difin, Warszawa, (12), 25.

Pocztowski A. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, (13), 34-38.

Tokarz A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa, (14), 91.

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P. (2004), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Pozaniu”, nr 43, (1), 53.

Wajda A. (2013), Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa, (16), 45.

Zając C. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, (3), 13-15.

Zieniewicz K. (2016). Techniki zarządzania, PWE, (15), 79.

Abstract views: 122
PDF Downloads: 112
Published
2021-09-29
How to Cite
Kudła , B. M. (2021). Human resource management in the contemporary enterprises. VUZF Review, 6(3), 59-65. https://doi.org/10.38188/2534-9228.21.3.07
Section
Articles