Financial security during a pandemic SARS-CoV-2 Coronovirus pandemic in Poland

Keywords: financial security, pandemic, financial system, threat

Abstract

The year 2020 was sure dominated by the pandemic caused by the new SARS-CoV-2 coronavirus. Many effects of the COVID-19 pandemic appeared in the Polish economic reality, including those related to financial security. In connection with these changes, many important questions have arisen, among others: will the financial systems of Poland be stable during the evolving crisis situations, intensively changing social and economic conditions, and will the people participating in these systems be safe from a macro-and microeconomic perspective? In the face of the situation, are the safety net institutions prepared to fight the economic crisis? The aim of the article is to analyse and evaluate the Polish financial system during the pandemic. Efforts were made to indicate the impact of the negative consequences of the COVID-19 pandemic on the country's financial security.

The pandemic affects the country’s economy in two ways, it has stalled many manufacturing industries and there has been a gap in the supply of products to the domestic market. All sectors of the economy experience disruptions leading to a shortage of good and the resulting higher prices thereof. Limited economic activity also generates lower tax revenues. Because it is precisely when the government increases spending, it results in larger fiscal deficits and greater public debt.

The article focuses on discussing the potential effects of the COVID-19 pandemic on the stability of the financial system in Poland.

Author Biography

Jolanta Puacz-Olszewska, Rzeszow University of Technology

Dr, Lecturer, Department of Project Management and Security Policy

References

Alińska, A. (2012). Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, No 1.

Apanowicz, J. (2003). Metodologia nauk. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, p. 23.

Bartkowiak, R., Ostaszewski, J. (2011). Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, p. 45.

Borell, J. (2020). Foreign policy credibility begins at home. EEAS homepage. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/83276/foreign-policy-credibility-begins-home_en

Bryant, J. (1980). A Model of Reserves, Bank Runs, and Deposit Insurance. Journal of Banking & Finance, 4 (4): 335-344. https://doi.org/10.1016/0378- 4266(80)90012-6

Capiga, M., Gradoń, W., Szustak, G. (2010). Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu. Warszawa, p 23.

Didenko, I. Puacz-Olszewska, J., Lyeonov, S., Ostrowska- Dankiewicz A, Ciekanowski, Z. (2020). Social safety and behavioral aspects of populations financial inclusion: A multicountry analysis. Jurnal of International Studies. 13(2).

Grzeszak, j., Leśniewicz, F., Śliwowski, P., Święcicki, I. (2020). Zestaw narzędzi fiskalnych i monetarnych w dobie kryzysów, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, p. 9.

Hacker, J.S. (2011). Catch My Fall: Income Risk and the Welfare State in Rich Democracies. IARIW OECD Conference on Economic Insecurity Paris, France, November 22–23.

Hannan, T. H., Berger, A. N. (1991). The Rigidity of Prices: Evidence from the Banking Industry. American Economic Review, American Economic Association, 81(4): 938- 945.

Hautsch, N., Schaumburg, J., Schienle, M. (2015). Financial Network Systemic Risk Contributions. Review of Finance, 19(2).

Jajuga, K. (2007). Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, p. 45.

Nowak, E. (red.) (1996). Leksykon rachunkowości, Warszawa.

Marcinkowska, M., Wdowiński, P., Flejterski, S., Bukowski, S., Zygierewicz, M. (2014). Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, Narodowy Bank Polski, „Materiały i Studia” nr 305, Warszawa, p.8.

Marlina, L., Danica, C. (2009). Analisis Pengaruh Cash Position, Debt to Equity Ratio, Dan Return On Assets Terhadap Divident Payout Ratio. Jurnal Manajemen Bisnis, 2(1). p. 1-6.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. „World Economic Outlook: 2021 r. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021

Puacz-Olszewska, J. (2020). Bezpieczeństwo gospodarcze w Polsce. Rzeszów, p. 60.

Puacz-Olszewska, J., Zagórska, A. (2018). Prawne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa, p. 56.

Puacz-Olszewska, J., Niewczas, M., Zagórska, A. (2018). Bezpieczeństwo współczesnego państwa na przykładzie polski. Zarys problematyki. Warszawa, p. 78.

Raport o stabilności systemu finansowego (2020), Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19, Narodowy Bank Polski.

Rotemberg, J. J., Driscoll, J. C., Poterba, J. M. (1991). Money, Output and Prices: Evidence from a New Monetary Aggregate. NBER Working Papers 3824, National Bureau of Economic Research, Inc.

Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa, p. 45.

Svitlana Andros* А; Shichao Chang B. (2021). An innovative approach to managing the interest margin: economic and statistical analysis of the resource base of a commercial bank. VUZF review, 6(1) Bułgaria.


Abstract views: 27
PDF Downloads: 17
Published
2022-06-27
How to Cite
Puacz-Olszewska, J. (2022). Financial security during a pandemic SARS-CoV-2 Coronovirus pandemic in Poland. VUZF Review, 7(2), 69-77. https://doi.org/10.38188/2534-9228.22.2.07
Section
Articles