Competitiveness of the European Union Member States according to the Institute of Management Development index (IMD)

Keywords: competitiveness, European Union member states, competitiveness report

Abstract

The competitiveness index of the Swiss Institute for Management Development (IMD International for Management Development), based in Lausanne, is calculated and published in the World Competitiveness Yearbook - the leading annual report published annually since 1989. Until 1995, the report was developed jointly by the IMD and the Index of Economic Freedom (IEF). IMD publishes the World Digital Competitiveness Ranking, which measures the ability of 64 economies to adapt to digital technologies and the readiness to search for new applications of digital technologies as a key factor of economic transformation in industry, the public sector and broadly understood social relations. The IMD index provides a general overview of the factors that determine the level of competitiveness. Currently, these factors are analyzed in four categories defining the competitiveness of the economy, i.e.: economic situation, government efficiency, efficiency of the public and economic sector, infrastructure.

To assess the competitiveness of EU Member States, taking into account the IMD index, rankings for 2010 and 2020 published by the World Digital Competitiveness Ranking were used. Research results indicate that the countries that achieved the best results in the IMD ranking are also leaders in the competitiveness ranking based on GDP per capita published by the European Commission.

Author Biography

Alina Walenia, University of Rzeszów

PhD, adjunct, Institute of Economics and Finance

References

Aiginger, K., Vogel, J. (2015). Competitiveness: from a Misleading Concept to a Strategy
Supporting Beyond GDP Goals, Competitiveness Review, 25 (5).

Cockburn, I., Henderson, R., Stern, S. (2018). The Impact of Artificial Intelligence on Innovation, NBER Working Paper no. 24449. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Dorrego, P. F., Costa, R. V., Fernandez-Jardon Fernandez, C. (2013). Product Innovation and Relational Capital: Evidence from Portugal. The Electronic Journal of Knowledge Management, 11 (4).

Eurostat (2010). Combating Poverty and Social Exclusion. A Statistical Portrait of the European Union 2010. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Garelli S. (2015), Competitiveness of Nations: The Fundamentals, IMD World Competitiveness Yearbook 2015.

Grynia A (2020). Globalizacja, integracja, konkurencyjność: współczesne dylematy. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie.

Guellec, D., Paunov, C. (2018). Innovation Policy in the Digital Age, OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers no. 59. Paris: OECD Publishing.

Hoedl E. (2011). Europe 2020 Strategy and European Recovery (Strategia Europa 2020 I Europejska Odbudowa). Problemy Ekorozwoju-Problems of Sustainable Development 6.2.

Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A., Wahlster, W. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the Future of German Manufacturing Industry. Frankfurt am Main: Forschungsunion und Acatech.

Kantanen, H. (2012). Identity, Image and Stakeholder Dialogue. Corporate Communications: An International Journal, 17 (1).

Lerro, A., Schiuma, G. (2009). Knowledge-Based Dynamics of Regional Development: The Case of Basilicata Region, Journal of Knowledge Management, 13 (5).

Markusen, J. R., Strand, B. (2009). Adapting the Knowledge-Capital Model of the Multinational Enterprise to Trade and Investment in Business Services, The World Economy, 32 (1).

Piętak Ł. (2017). Przegląd teorii i modeli wzrostu gospodarczego. University of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Departament of World Economy and European Integration, Łódź.

Puślecki Z., Walkowski M. (2010). Polityka wzrostu konkurencyjności UE wobec USA i Japonii. Wyd. PWE, Warszawa.

Prochniak, M. i in. (2020). Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej. W: Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020. M. Strojny (red.). Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Rapacki, R., Próchniak, M. (2020). Rozwój gospodarki polskiej w latach 2010–2019 na tle innych krajów UE i wybranych rynków wschodzących, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług. W: Polska. Raport o konkurencyjności 2020. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług. A. M. Kowalski, M. A. Weresa (red.). Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.

Renda A., (2014), The Review of the Europe 2020 Strategy: From Austerity to Prosperity?, CEPS. Thinking Ahead for Europe, 322 (27).

Różański J. (2020). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle europejskich systemów innowacyjności. Przegląd Organizacji 9 (2020).

Thumann J. R. (2012), Warum braucht Europa flexible Beschäftigungsverhältnisse?, w: Dinges A., Franken H., Breucker G., Calasan V., Speidel Ch., (red.), Zukunft Zeitarbeit Perspektiven für Wirtschaft und Gesellschaft, Springer.

Tusińska M. (2014). Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy. Przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Zamora-Torres, A. (2014). Countries Competitiveness on Innovation and Technology, Global Journal of Business Research, 8 (5).

Zorska, A. (2011). Koncepcja twórczej destrukcji J. A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technologicznej. W: Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. A. Zorska (red.). Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Abstract views: 42
PDF Downloads: 23
Published
2022-06-28
How to Cite
Walenia, A. (2022). Competitiveness of the European Union Member States according to the Institute of Management Development index (IMD). VUZF Review, 7(2), 229-235. https://doi.org/10.38188/2534-9228.22.2.23
Section
Articles